Energetyczne Konsultacje - Nasza wiedza, Twoje korzyści ...

Przejdź do treści
     Spółka Konsultacje Energetyczne Kamiński i Kraśniewski powstała jako odpowiedź na wciąż zmieniające się potrzeby uwolnionego w 2007 roku rynku energetycznego. Spółka jest platformą łączącą wiedzę i doświadczenie, które zdobyli jej założyciele i pracownicy w czasie wieloletniej pracy w branży energetycznej.
    Nasz wyrażony poprzez Spółkę projekt „Optymalni Energetycznie” ma na celu obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz usług przesyłowych, ponoszonych przez naszych klientów. Innowacyjne produkty oświetlenia LED, które dostarczamy w ramach usługi modernizacji oświetlenia wewnętrznego, przyczyniają się do znaczącego obniżenia ilości zużywanej energii elektrycznej oraz poprawy warunków pracy, nauki, sportu i relaksu. Oferowane przez nas zewnętrzne oświetlenie uliczne LED, w tym zwłaszcza autonomiczne lampy solarne, pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz podróżnych, a także na środowisko naturalne. Poprzez montaż baterii kompensacji mocy biernej eliminujemy koszty tej energii, a budowane dla naszych klientów trafostacje poprawiają jakość zasilania oraz znacząco ograniczają koszty dystrybucji energii elektrycznej.
    Dzięki bezpośrednim kontaktom (w tym dobrym relacjom z dystrybutorem i sprzedawcami energii), elastyczności i mobilności Spółka Konsultacje Energetyczne jest łącznikiem między urzędową strefą zbiurokratyzowanych formalności, wyrażonych gąszczem zagmatwanych i wciąż zmieniających się przepisów prawa energetycznego, a osobowym, indywidualnym podejściem do klienta, dla którego najważniejszy jest wynik końcowy naszych działań. Ten zaś jest ciągle taki sam - korzyści finansowe naszych klientów, kreujące najważniejszą zasadę naszych działań: „zarabiamy tylko wtedy, kiedy zarabia klient”. Na tej zasadzie opierają się zapisy naszych umów, dla niej wsłuchujemy się w potrzeby klientów i załatwiamy sprawy w ich imieniu. Na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne, ekonomiczne i technologiczne na rynku energetycznym w pełnym zakresie oferowanych przez nas produktów i usług.
    Na bazie szerokiej wiedzy oraz dotychczasowych osiągnięć, Spółka buduje długookresowe relacje z klientami, którymi są przede wszystkim większe podmioty gospodarcze oraz lokalne samorządy. To dla nich proponujemy coraz szerszy zakres usług, o których możecie Państwo przeczytać w dziale Oferta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Zaufali nam m.in.:
Wróć do spisu treści